معرفی گیاه گوار

معرفی گیاه گوار

گوار، گیاهی است از خانواده لگومینوز، که از دانه های آن در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و .... استفاده می شود. هم ا کنون این ترکیبات از سایر کشورهای آسیایی و اروپایی تامین می شود. با تکیه بر توان داخلی و تحقیقات مستمر در طول هفت سال گذشته، اکنون تولید فرآورده های گوار در ایران انجام می شود.