معرفی محصول ایلامیز

معرفی محصول ایلامیز

این محصول جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا در خوراک و جیره غذایی دام می باشد. کنجاله گوار حاوی 60 درصد پروتئین می باشد.

برای خرید محصول از فروشگاه صمغیران ما بازدید نمایید.